metsa.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 

Ivalon tapa toimia

 

Ivalossa luovuudelle annetaan paras mahdollisuus kukoistaa. Prosessit ja tapa toimia palvelevat luovuutta ja asiakas saa sekä parasta palvelua että parhaan lopputuloksen. Hero, Hub ja Help -tasoille on luotu omat toimintatapansa, ja eri työkalut tehostavat joustavaa sekä proaktiivista tekemistä. Ivalo työskentelee tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa käyttäen esimerkiksi co-creation-sessioita projektikohtaisesti.

 
Luihin_ytimiin.png
myrskyheader.jpg
 

 
 
 
 
 

Myrsky

 

Brändiä rakennetaan koko ajan – kampanjointi varmistaa asiakasvirrat

  • Brändi koskettaa päivittäin miljoonia ihmisiä

  • Asiakaskokemusta rakennetaan päivittäin

  • Omat digitaaliset kanavat elämykselliseen ja ajatuksia herättävään käyttöön

  • Tekojen kautta isosti PR:ää

  • Rohkeita kannanottoja niiden asioiden puolesta, joihin uskomme

  • Reagoimista maailman tapahtumiin ja ilmiöihin

  • Brändin rakentamista sisäisesti ja ulkoisesti

Jatkuva tekeminen vaatii uudenlaisen prosessin

Mikään ei synny itsekseen. Brändin vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa, ilmiöihin reagoiminen ja erilaisten huomiota herättävien tekojen ideointi vaativat jatkuvaa työtä ja prosessin, joka opettaa (pakottaa) Ivalon ja brändin toimimaan sen vaatimalla tavalla. 

Mutta kun se saadaan toimimaan, brändillä on mahdollisuus nousta kirkkaasti mielenkiintoisimmaksi toimijaksi omalla toimialallaan.


MYRSKY

Myrsky on Ivalon kehittämä työskentelymalli, joka on rakennettu mahdollistamaan jouheva, tiivis ja tuottelias yhteistekeminen Ivalon ja asiakkaan välillä. Ivalo tarjoaa luovuutensa ja tarinankerronnan taitonsa asiakkaan koko organisaation käyttöön.

Myrsky etenee säännöllisissä Puuskissa, joihin voi osallistua asiakkaan puolelta kuka tahansa myös markkinoinnin ulkopuolelta. 

Ivalo tutkii asiakkaan puolesta koko ajan maailmaa ja tuottaa jatkuvasti sovitun määrän ideoita esim. PR-tekoihin ja omien kanavien sisällöntuotantoon.

Sen tukipilareina toimii ahkera kommunikaatio, yhdessä määritellyt tavoitteet ja mittarit sekä mittaus- ja tarkastelupisteet. 

 
Untitled-1Artboard-1-copy-2.png
 
Untitled-1Artboard-1-copy-3.png
 

INSPIROINTI JA LUOVUUDEN
MAKSIMOINTI: SAUNA

Sauna joukkoistaa luovuuden ja toimii ongelmanratkaisun ja inspiroinnin areenana. Valjastamme tarpeen mukaan koko Ivalon luovuuden asiakkaamme käyttöön tai inspiroimme asiakkaan omaa markkinointitiimiä säännöllisin saunavierailuin. Lauteille kutsutaan tarvekohtaisesti myös vierailevia vihtojia.

 
 

PROJEKTI-
TYÖKALUT

Projektihallinnan työkaluista käytössämme on Trello ja Slack. Yhteiset projektityökalut tiivistävät yhteistyötä ja parantavat reaktionopeutta. Yhteydenpitotavoista ja -välineistä sovitaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa annamme niihin tarkemman perehdytyksen. Suosittelemme yhtä projektityökalua ja mm. Trellon käytöstä asiakastyössä on hyviä kokemuksia.

trelloslack2.png
 

ANALYTIIKKATYÖKALUT
(TARPEEN MUKAAN)

analytiikka.png